Tryck från akvarell, numrerad upplaga på respektive Televinken och Katten