Min gamla leksak, katten
ca 25x40 cm
Finns som tryck
Upplaga 30st