Franska duvor
ca A4 format
Finns som tryck
Upplaga 20 st