Gisslets väg, från utställningen Stilla Veckan
30x30cm